لیست قیمت لوله پلی اتیلن | قیمت و خرید لوله پلی اتیلن

(یکشنبه 1402/07/02)

لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن | قیمت و خرید لوله پلی اتیلن

محمد امیرحسنی، مدیر فروش شرکت وزین پلاست با شماره تماس 09126363513  بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستم.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن با آپدیت روزانه را در این صفحه مشاهده نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی

قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار 193,000 ریال 1.8 میلیمتر 0.364
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار 248,000 ريال 2.0 میلیمتر 0.467
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار 311,000 ريال 2.2 میلیمتر 0.643
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار 500,000 ريال 2.7 میلیمتر 0.943
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار 652,000 ريال 3.1 میلیمتر 1.23
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار 716,000 ريال 3.5 میلیمتر 1.54
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار 1,100,000 ريال 4.0 میلیمتر 2.0
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار 1,320,000 ريال 4.4 میلیمتر 2.49
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار 1,617,000 ريال 4.9 میلیمتر 3.05
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار 2,050,000 ريال 5.5 میلیمتر 3.86
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار 2,560,000 ريال 6.2 میلیمتر 4.83
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار 3,990,000 ريال 7.7 میلیمتر 7.52
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار 6,413,000 ريال 9.8 میلیمتر 12.1
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار 8,109,000 ريال 11.0 میلیمتر 15.3
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار 10,070,000 ريال 12.3 میلیمتر 19.0
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار 12,508,000 ريال 13.7 میلیمتر 23.6
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار 15,847,000 ريال 15.4 میلیمتر 29.9
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار 20,140,000 ريال 17.4 میلیمتر 38.0
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار 25,493,000 ريال 19.6 میلیمتر 48.1
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار 32,277,000 ريال 22.0 میلیمتر 60.9
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار 39,856,000 ريال 24.5 میلیمتر 75.2

لیست قیمت انواع لوله پلی اتیلن 

جدول قیمت اتصالات پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)  نام کالا قیمت (ریال)
زانو لوله پلی اتیلن  90 درجه چپقى 20 mm ۱۹,۴۵۰ سه راه تبديل۵۰*۳۲*۵۰ ۹۲,۵۸۰
زانو  لوله پلی اتیلن 90 درجه چپقى 25 mm ۲۱,۳۸۰ سه راه تبديل۶۳*۲۵*۶۳ ۲۲۴,۱۵۰
زانو لوله پلی اتیلن 90 درجه تبديل 25*20 mm ۲۰,۲۴۰ سه راه تبديل۶۳*۳۲*۶۳ ۲۲۴,۵۹۰
زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 20 mm ۱۱,۱۵۰ سه راه تبديل۶۳*۴۰*۶۳ ۲۲۷,۶۳۰
زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 25 mm ۱۶,۸۵۰ سه راه تبديل۶۳*۵۰*۶۳ ۲۳۳,۶۴۰
زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 32 mm ۲۹,۲۰۰ درپوش 20 mm ۷,۲۸۰
زانو  لوله پلی اتیلن 45 درجه 40 mm ۵۹,۵۷۰ درپوش 25 mm ۹,۹۱۰
زانو  لوله پلی اتیلن 45 درجه 50 mm ۹۲,۸۵۰ درپوش 32 mm ۱۳,۳۱۰
زانو لوله پلی اتیلن  45 درجه 63 mm ۱۱۹,۸۵۰ درپوش 40 mm ۲۲,۴۰۰
سه راه لوله پلی اتیلن 20 mm ۱۵,۲۸۰ درپوش 50 mm ۴۲,۰۵۰
سه راه لوله پلی اتیلن  25 mm ۲۱,۱۵۰ درپوش 63 mm ۹۰,۸۳۰
سه راه لوله پلی اتیلن 32 mm ۳۴,۹۲۰ درپوش 75 mm ۱۳۷,۴۵۰
سه راه لوله پلی اتیلن 40 mm ۶۸,۹۴۰ درپوش 90 mm ۲۰۱,۶۰۰
سه راه لوله پلی اتیلن 50 mm ۱۱۳,۲۹۰ درپوش 110 mm ۳۴۲,۱۷۰
سه راه لوله پلی اتیلن 63 mm ۲۰۵,۲۸۰ لوله خمدار20 mm ۳۱,۶۰۰
سه راه لوله پلی اتیلن 75 mm ۳۵۹,۷۱۰ لوله خمدار25 mm ۴۶,۵۴۰
سه راه لوله پلی اتیلن 90 mm ۶۸۴,۹۶۰ لوله خمدار32 mm ۷۹,۳۹۰
سه راه لوله پلی اتیلن 110 mm ۹۵۵,۷۲۰ لوله خم دوسر بوشن سفيد 20 mm ۴۰,۹۰۰
سه راه لوله پلی اتیلن 125 mm ۱,۴۳۷,۱۹۰ لوله خم دوسر بوشن سفيد 25 mm ۵۳,۵۶۰
سه راه لوله پلی اتیلن سه كنج 20 mm ۱۹,۹۵۰ پلبستدار20 mm ۲۰,۵۱۰
سه راه  لوله پلی اتیلن سه كنج 25 mm ۲۵,۵۲۰ پلبستدار25 mm ۲۵,۸۱۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۲۰*۲۰ ۱۹,۲۹۰ چهارراه 20 mm ۲۳,۴۶۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۲۵*۲۰*۲۵ ۱۹,۷۰۰ چهارراه 25 mm ۳۱,۳۷۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۲۵*۲۵*۲۰ ۲۶,۷۲۰ زانو بوشن فلزي ديواري” ۱/۲*۲۰ ۶۹,۷۶۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۲۰*۲۰ ۳۰,۸۳۰ زانوبوشنفلزيديواري “۳/۴*۲۵ ۹۹,۹۱۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۲۰*۳۲ ۲۹,۸۲۰ زانو بوشن فلزي ديواري ” ۱/۲*۲۵ ۷۰,۴۰۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۲۵*۳۲ ۳۴,۵۸۰ زانو مغزي فلزي ديواري ” ۱/۲*۲۰ ۱۰۲,۵۸۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۴۰*۲۰*۴۰ ۵۵,۸۸۰ زانو مغزي فلزي ديواري ۳/۴*۲۰ ۱۲۳,۱۱۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۴۰*۲۵*۴۰ ۵۸,۳۴۰ زانو مغزي فلزي ديواري ” ۳/۴*۲۵ ۱۳۲,۱۲۰
سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۴۰*۳۲*۴۰ ۶۲,۰۳۰ بوشنيكسرفلزي “۱/۲*۲۰ ۶۰,۴۸۰

 

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله پلی اتیلن یا PE Pipe، یک نوع لوله پلاستیکی است که از پلی اتیلن ساخته شده است. این لوله ها به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار مناسبی که دارند، برای انتقال آب، گاز و مواد شیمیایی به کار می‌روند.

پلی اتیلن دو نوع دارد: پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) و پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE). هر دو نوع از پلی اتیلن می‌توانند برای ساخت لوله به کار روند، اما HDPE بیشتر برای ساخت لوله‌های فشار قوی و LDPE بیشتر برای ساخت لوله‌های فشار کم استفاده می‌شود.

لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، سایش، ضربه و شکست، به خوبی برای انتقال آب و فاضلاب، گاز طبیعی، نفت، شیمیایی‌ها و غیره مناسب هستند. همچنین این لوله‌ها خیلی سبک هستند و نصب و حمل و نقل آن‌ها بسیار آسان است.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی

جدول قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی

لوله پلی اتیلن کشاورزی 6 بار

قیمت هر متر

ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن 63 کشاورزی 6 بار 262,000 ريال 2.22 میلیمتر 0.494
لوله پلی اتیلن 75 کشاورزی 6 بار 358,000 ريال 2.9 میلیمتر 0.675
لوله پلی اتیلن 90 کشاورزی 6 بار 519,000 ريال 3.5 میلیمتر 0.978
لوله پلی اتیلن 110 کشاورزی 6 بار 758,000 ريال 4.2 میلیمتر 1.43
لوله پلی اتیلن 125 کشاورزی 6 بار 975,000 ريال 4.8 میلیمتر 1.84
لوله پلی اتیلن 140 کشاورزی 6 بار 1,230,000 ريال 5.4 میلیمتر 2.32
لوله پلی اتیلن 160 کشاورزی 6 بار 1,612,000 ريال 6.2 میلیمتر 3.04
لوله پلی اتیلن 180 کشاورزی 6 بار 2,009,000 ريال 6.9 میلیمتر 3.79
لوله پلی اتیلن 200 کشاورزی 6 بار 2,486,000 ريال 7.7 میلیمتر 4.69
لوله پلی اتیلن 225 کشاورزی 6 بار 3,122,000 ريال 8.6 میلیمتر 5.89
لوله پلی اتیلن 250 کشاورزی 6 بار 3,869,000 ريال 9.6 میلیمتر 7.3
لوله پلی اتیلن 315 کشاورزی 6 بار 6,148,000 ريال 12.1 میلیمتر 11.6
لوله پلی اتیلن 400 کشاورزی 6 بار 9,858,000 ريال 15.3 میلیمتر 18.6
لوله پلی اتیلن 450 کشاورزی 6 بار 12,455,000 ريال 17.2 میلیمتر 23.5
لوله پلی اتیلن 500 کشاورزی 6 بار 15,370,000 ريال 19.1 میلیمتر 28.9
لوله پلی اتیلن 560 کشاورزی 6 بار 19,186,000 ريال 21.4 میلیمتر 36.2
لوله پلی اتیلن 630 کشاورزی 6 بار 24,327,000 ريال 24.1 میلیمتر 45.9
لوله پلی اتیلن 710 کشاورزی 6 بار 30,952,000 ريال 27.2 میلیمتر 58.4
لوله پلی اتیلن 800 کشاورزی 6 بار 39,167,000 ريال 30.6 میلیمتر 73.9
لوله پلی اتیلن 900 کشاورزی 6 بار 49,502,000 ريال 34.4 میلیمتر 93.4
لوله پلی اتیلن 1000 کشاورزی 6 بار 60,950,000 ريال 38.2 میلیمتر 115

جدول راهنمای وزنی لوله پلی اتیلن

جدول وزنی لوله پلی اتیلن
اندازه لوله (قطر خارجی) ضخامت دیواره وزن برای هر متر طول
20  میلی‌متر 2  میلی‌متر  0.124  کیلوگرم
25  میلی‌متر 2.3  میلی‌متر 0.177  کیلوگرم
32  میلی‌متر 3  میلی‌متر 0.308  کیلوگرم
40  میلی‌متر 3.7  میلی‌متر 0.472  کیلوگرم
50  میلی‌متر 4.6  میلی‌متر 0.735  کیلوگرم
63  میلی‌متر 5.8  میلی‌متر 1.165  کیلوگرم
75  میلی‌متر 6.8  میلی‌متر 1.650  کیلوگرم
90  میلی‌متر 8.2  میلی‌متر 2.377  کیلوگرم
110  میلی‌متر 10  میلی‌متر 3.637  کیلوگرم
125  میلی‌متر 11.4  میلی‌متر 4.566  کیلوگرم
140  میلی‌متر 12.7  میلی‌متر 5.661  کیلوگرم
160  میلی‌متر 14.6  میلی‌متر 7.446  کیلوگرم
180  میلی‌متر 16.4  میلی‌متر 9.416  کیلوگرم
200  میلی‌متر 18.2  میلی‌متر 11.605  کیلوگرم

لیست قیمت لوله پلی اتیلن بر اساس سایز

قیمت لوله پلی اتیلن
عنوان کالا قیمت
لوله پلی اتیلن 1 اینچ لوله پلی اتیلن 1 اینچ
لوله پلی اتیلن 2 اینچ لوله پلی اتیلن 2 اینچ
لوله پلی اتیلن 3 اینچ لوله پلی اتیلن 3 اینچ
لوله پلی اتیلن 4 اینچ لوله پلی اتیلن 4 اینچ
لوله پلی اتیلن 5 اینچ لوله پلی اتیلن 5 اینچ
لوله پلی اتیلن 6 اینچ لوله پلی اتیلن 6 اینچ
لوله پلی اتیلن 8 اینچ لوله پلی اتیلن 8 اینچ
لوله پلی اتیلن 10 اینچ لوله پلی اتیلن 10 اینچ

لیست قیمت انواع بوشن و مهره ماسوره پلی اتیلن

جدول قیمت لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)  نام کالا قیمت (ریال)
بوشن يكسر فلزي ” ۳/۴*۲۰ ۹۴,۸۱۰ مهره ماسوره بوشن فلزى” ۱/۲*۲۰ ۲۲۶,۴۰۰
بوشن يكسرفلزي “۱/۲*۲۵ ۶۳,۷۴۰ مهره ماسوره بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۵ ۳۲۴,۸۰۰
بوشن يكسرفلزي “۳/۴*۲۵ ۹۴,۷۸۰ مهره ماسوره بوشن فلزى ” ۱*۳۲ ۴۳۱,۲۰۰
بوشن يكسر فلزي ” ۱*۳۲ ۱۵۱,۶۳۰ مهره ماسوره بوشن فلزى “۱/۴ ۱*۴۰ ۸۰۴,۶۰۰
بوشن يكسرفلزى “۱۱/۴*۴۰ ۳۳۲,۱۹۰ مهره ماسوره بوشن فلزى”۱/۲ ۱*۵۰ ۱,۲۰۵,۷۰۰
بوشن يكسر فلزى ” ۱/۲ ۱*۵۰ ۳۷۷,۹۸۰ مهره ماسوره بوشن فلزى “۲*۶۳ ۱,۶۸۲,۱۰۰
بوشن يكسر فلزى ” ۲*۶۳ ۸۲۰,۷۲۰ مهره ماسوره تلفيقي بوشن فلزي ۲۰×۱/۲ ۱۰۳,۳۶۰
بوشن يكسرفلزى “۲۱/۲*۷۵ ۱,۱۰۸,۶۴۰ مهره ماسوره تلفيقي بوشن مغزي ۲۰×۱/۲ ۱۲۸,۵۲۰
بوشن يكسر فلزى “۳*۹۰ ۲,۲۸۰,۵۸۰ مهره ماسوره تلفيقي بوشن فلزي ۲۵×۳/۴ ۱۴۵,۵۰۰
بوشن يكسر فلزى ” ۴*۱۱۰ ۳,۱۹۲,۴۵۰ مهره ماسوره تلفيقي بوشن مغزي ۲۵×۳/۴ ۱۷۳,۵۶۰
مغزي يكسرفلزي “۱/۲*۲۰ ۹۲,۹۰۰ سه راه بوشن فلزى “۱/۲*۲۰ ۷۱,۲۸۰
مغزي يكسر فلزي” ۳/۴*۲۰ ۱۳۶,۶۳۰ سه راه بوشن فلزى “۳/۴*۲۰ ۹۶,۶۰۰
مغزي يكسرفلزي “۱/۲*۲۵ ۹۶,۲۵۰ سه راه بوشن فلزى ” ۱/۲*۲۵ ۷۹,۱۴۰
مغزي يكسر فلزي ” ۳/۴*۲۵ ۱۱۸,۱۸۰ سه راه بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۵ ۱۰۰,۷۰۰
مغزي يكسر فلزي ” ۱*۳۲ ۲۱۵,۹۸۰ سه راه بوشن فلزى ” ۱*۳۲ ۱۷۱,۵۶۰
مغزى يكسرفلزى “۱۱/۴*۴۰ ۴۹۳,۲۱۰ سه راه مغزى فلزى “۱/۲*۲۰ ۱۰۹,۶۵۰
مغزى يكسر فلزى ” ۱/۲ ۱*۵۰ ۶۱۰,۳۰۰ سه راه مغزى فلزى” ۳/۴*۲۰ ۱۴۸,۷۴۰
مغزى يكسر فلزى ” ۲*۶۳ ۱,۵۸۰,۸۱۰ سه راه مغزى فلزى ” ۱/۲*۲۵ ۱۱۷,۸۹۰
زانو يكسربوشن فلزى “۱/۲*۲۰ ۶۸,۰۹۰ سه راه بوشن فلزى ديوارى “۱/۲*۲۰ ۷۰,۵۵۰
زانو يكسر بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۰ ۹۸,۸۸۰ سه راه بوشن فلزى ديوارى “۱/۲*۲۵ ۷۴,۶۹۰
زانويكسربوشن فلزى “۱/۲*۲۵ ۶۷,۲۰۰ سه راه بوشن فلزى ديوارى ” ۳/۴*۲۵ ۱۰۲,۹۸۰
زانو يكسر بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۵ ۱۰۰,۲۷۰ سه راه مغزى فلزى ديوارى “۱/۲*۲۰ ۱۲۲,۸۸۰
زانويكسربوشن فلزى” ۳/۴*۳۲ ۱۰۱,۲۰۰ سه راه مغزى فلزى ديوارى “۳/۴*۲۵ ۱۳۷,۶۶۰
زانو. يكسربوشن فلزى” ۱*۳۲ ۱۵۹,۲۷۰ فلنچ 63mm ۲۷۵,۰۰۰
زانو بوشن فلزي زوج ۱/۲*۲۰ ۱۷۰,۶۳۰ فلنچ 75mm ۲۹۴,۷۱۰
زانو بوشن فلزي زوج ۱/۲*۲۵ ۱۸۸,۲۱۰ فلنچ 90mm ۴۰۴,۵۵۰
زانو يكسر مغزى فلزى ” ۱/۲*۲۰ ۱۰۴,۰۳۰ فلنچ 110mm ۴۶۲,۵۲۰
زانو يكسر مغزى فلزى ” ۳/۴*۲۰ ۱۳۵,۴۱۰ آداپتور فلنچ 63mm ۶۷,۷۹۰
زانو يكسر مغزى فلزى ” ۳/۴*۲۵ ۱۳۵,۹۹۰ آداپتور فلنچ 75mm ۱۰۰,۲۵۰
زانو يكسر مغزى فلزى ” ۱/۲*۲۵ ۱۱۷,۹۸۰ آداپتور فلنچ 90mm ۱۸۱,۴۵۰

لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی

قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله پلی اتیلن آب رسانی 10 بار

قیمت هر متر

ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن 63 آبرسانی 10 بار 382,000 ريال 3.8 میلیمتر 0.721
لوله پلی اتیلن 75 آبرسانی 10 بار 541,000 ريال 4.5 میلیمتر 1.02
لوله پلی اتیلن 90 آبرسانی 10 بار 774,000 ريال 5.4 میلیمتر 1.46
لوله پلی اتیلن 110 آبرسانی 10 بار 1,150,000 ريال 6.6 میلیمتر 2.17
لوله پلی اتیلن 125 آبرسانی 10 بار 1,463,000 ريال 7.4 میلیمتر 2.76
لوله پلی اتیلن 140 آبرسانی 10 بار 1,834,000 ريال 8.3 میلیمتر 3.46
لوله پلی اتیلن 160 آبرسانی 10 بار 2,396,000 ريال 9.5 میلیمتر 4.52
لوله پلی اتیلن 180 آبرسانی 10 بار 3,026,000 ريال 10.7 میلیمتر 5.71
لوله پلی اتیلن 200 آبرسانی 10 بار 3,737,000 ريال 11.9 میلیمتر 7.05
لوله پلی اتیلن 225 آبرسانی 10 بار 4,732,000 ريال 13.4 میلیمتر 8.93
لوله پلی اتیلن 250 آبرسانی 10 بار 5,830,000 ريال 14.8 میلیمتر 11
لوله پلی اتیلن 315 آبرسانی 10 بار 9,222,000 ريال 18.7 میلیمتر 17.4
لوله پلی اتیلن 400 آبرسانی 10 بار 14,840,000 ريال 23.7 میلیمتر 28
لوله پلی اتیلن 450 آبرسانی 10 بار 18,762,000 ريال 26.7 میلیمتر 35.4
لوله پلی اتیلن 500 آبرسانی 10 بار 23,214,000 ريال 29.7 میلیمتر 43.8
لوله پلی اتیلن 560 آبرسانی 10 بار 29,044,000 ريال 33.2 میلیمتر 54.8
لوله پلی اتیلن 630 آبرسانی 10 بار 36,782,000 ريال 37.4 میلیمتر 69.4
لوله پلی اتیلن 710 آبرسانی 10 بار 46,693,000 ريال 42.1 میلیمتر 88.1
لوله پلی اتیلن 800 آبرسانی 10 بار 59,360,000 ريال 47.4 میلیمتر 112
لوله پلی اتیلن 900 آبرسانی 10 بار 74,730,000 ريال 53.3 میلیمتر 141
لوله پلی اتیلن 1000 آبرسانی 10 بار 92,750,000 ريال 59.3 میلیمتر 175

مزایای لوله های پلی اتیلن

لوله‌های پلی اتیلن دارای مزایای فراوانی هستند که شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. مقاومت بالا در برابر خوردگی، سایش، ضربه و شکست

 2. قابلیت انعطاف‌پذیری بالا که امکان نصب آسان و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات دما و فشار را فراهم می‌کند

 3. عدم عفونت و سلامتی مطلوب به دلیل عدم ظهور رسوب و تشکیل جای‌گذاری برای باکتری‌ها و ویروس‌ها

 4. قابلیت حمل و نقل آسان به دلیل سبک بودن و کم حجم بودن لوله‌ها

 5. قابلیت تولید به صورت بلوک‌های بزرگ که باعث کاهش هزینه تولید و نصب می‌شود

 6. مقاومت بالا در برابر تاثیرات زیست محیطی مختلف مانند نور خورشید، هوا، آب و تغییرات دما

 7. برای استفاده در انتقال آب و فاضلاب، گاز طبیعی، نفت، شیمیایی‌ها و غیره مناسب هستند.

 8. همچنین لوله‌های پلی اتیلن با توجه به خصوصیات بیولوژیکی خود، در تولید لوله‌های پوشش گرمایی و ضد حریق نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به این مزایا، می‌توان گفت که لوله‌های پلی اتیلن یکی از گزینه‌های مطمئن، اقتصادی و محیطی برای انتقال مواد مختلف هستند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی

قیمت لوله پلی اتیلن گازی
لوله پلی اتیلن گازی SDR 13.6 قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن گازی 63 – SDR 13.6 568,000 ريال 4.7 میلیمتر 0.873
لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 13.6 806,000 ريال 5.6 میلیمتر 1.24
لوله پلی اتیلن گازی 90 – SDR 13.6 1,151,000 ريال 6.7 میلیمتر 1.77
لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 13.6 1,703,000 ريال 8.1 میلیمتر 2.62
لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 13.6 2,191,000 ريال 9.2 میلیمتر 3.37
لوله پلی اتیلن گازی 140 – SDR 13.6 2,743,000 ريال 10.3 میلیمتر 4.22
لوله پلی اتیلن گازی 160 – SDR 13.6 3,575,000 ريال 11.8 میلیمتر 5.5
لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 13.6 4,518,000 ريال 13.3 میلیمتر 6.98
لوله پلی اتیلن گازی 200 – SDR 13.6 5,564,000 ريال 14.7 میلیمتر 8.56
لوله پلی اتیلن گازی 225 – SDR 13.6 7,085,000 ريال 16.6 میلیمتر 10.9
لوله پلی اتیلن گازی 250 – SDR 13.6 8,710,000 ريال 18.4 میلیمتر 13.4
لوله پلی اتیلن گازی 315 – SDR 13.6 13,780,000 ريال 23.2 میلیمتر 21.2
لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 13.6 22,165,000 ريال 29.4 میلیمتر 34.1
لوله پلی اتیلن گازی 450 – SDR 13.6 28,080,000 ريال 33.1 میلیمتر 43.2
لوله پلی اتیلن گازی 500 – SDR 13.6 34,645,000 ريال 36.8 میلیمتر 53.3
لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 13.6 43,485,000 ريال 41.2 میلیمتر 66.9
لوله پلی اتیلن گازی 630 – SDR 13.6 54,990,000 ريال 46.3 میلیمتر 84.6
لوله پلی اتیلن گازی 710 – SDR 13.6 69,550,000 ريال 52.2 میلیمتر 107
لوله پلی اتیلن گازی 800 – SDR 13.6 88,400,000 ريال 58.8 میلیمتر 136
لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 13.6 111,800,000 ريال 66.1 میلیمتر 172
لوله پلی اتیلن گازی 1000 – SDR 13.6 138,060,000 ريال 73.4 میلیمتر 212.4

لیست قیمت لوله پلی اتیلن بر اساس سایز مختلف

جدول قیمت لوله پلی اتیلن
سایز لوله ها ۴ بار ۶ بار ۱۰ بار  ۱۶ بار  کابلی
۲۰ **** **** ۵۰,۰۰۰ ریال ۵۸,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰ ریال
۲۵ **** **** ۶۵,۵۰۰ ریال ۷۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۵۰۰ریال
۳۲ **** **** ۸۴,۵۰۰ ریال ۱۲۳,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
۴۰ **** ۱۰۴,۰۰۰ ریال ۱۲۸,۰۰۰ ریال ۱۸۷,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
۵۰ ۱۳۷,۰۰۰ ریال ۱۶۳,۰۰۰ ریال ۱۹۷,۰۰۰ ریال ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ریال
۶۳ ۲۱۵,۰۰۰ ریال ۲۵۲,۰۰۰ ریال ۳۱۳,۰۰۰ ریال ۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۷۵,۰۰۰ ریال
۷۵ ۲۹۳,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال ۴۴۴,۰۰۰ ریال ۶۴۶,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۹۰ ۴۲۶,۰۰۰ ریال ۵۱۳,۰۰۰ ریال ۶۳۵,۰۰۰ ریال ۹۳۳,۰۰۰ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۱۰ ۶۲۲,۰۰۰ ریال ۷۶۹,۰۰۰ ریال ۹۴۴,۰۰۰ ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۵ ۸۱۸,۰۰۰ ریال ۹۹۰,۰۰۰ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۹۶,۰۰۰ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال
۱۶۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۲۲,۰۰۰ ریال ۱,۹۶۶,۰۰۰ ریال ۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال ****
۲۰۰ ۱,۶۸۹,۰۰۰ ریال ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال ****
۲۵۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال ۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ****
۳۱۵ ۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال ۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ریال ****

لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی بر اساس ضخامت و وزن

لوله پلی اتیلن گازی SDR 11 قیمت هر متر ضخامت وزن
لوله پلی اتیلن گازی 63 – SDR 11 682,000 ريال 5.8 میلیمتر 1.05
لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 11 956,000 ريال 6.8 میلیمتر 1.47
لوله پلی اتیلن گازی 90 – SDR 11 1,378,000 ريال 8.2 میلیمتر 2.12
لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 11 2,041,000 ريال 10.0 میلیمتر 3.14
لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 11 2,652,000 ريال 11.4 میلیمتر 4.08
لوله پلی اتیلن گازی 140 – SDR 11 3,302,000 ريال 12.7 میلیمتر 5.08
لوله پلی اتیلن گازی 160 – SDR 11 4,335,000 ريال 14.6 میلیمتر 6.67
لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 11 5,473,000 ريال 16.4 میلیمتر 8.42
لوله پلی اتیلن گازی 200 – SDR 11 6,760,000 ريال 18.2 میلیمتر 10.4
لوله پلی اتیلن گازی 225 – SDR 11 8,515,000 ريال 20.5 میلیمتر 13.1
لوله پلی اتیلن گازی 250 – SDR 11 10,530,000 ريال 22.7 میلیمتر 16.2
لوله پلی اتیلن گازی 315 – SDR 11 16,640,000 ريال 28.6 میلیمتر 25.6
لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 11 26,845,000 ريال 36.3 میلیمتر 41.3
لوله پلی اتیلن گازی 450 – SDR 11 33,995,000 ريال 40.9 میلیمتر 52.3
لوله پلی اتیلن گازی 500 – SDR 11 41,925,000 ريال 45.4 میلیمتر 64.5
لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 11 52,520,000 ريال 50.8 میلیمتر 80.8
لوله پلی اتیلن گازی 630 – SDR 11 66,300,000 ريال 57.2 میلیمتر 102
لوله پلی اتیلن گازی 710 – SDR 11 84,500,000 ريال 64.5 میلیمتر 130
لوله پلی اتیلن گازی 800 – SDR 11 107,055,000 ريال 72.6 میلیمتر 164.7
لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 11 135,525,000 ريال 81.7 میلیمتر 208.5
لوله پلی اتیلن گازی 1000 – SDR 11 167,375,000 ريال 90.8 میلیمتر 257.5

 

آیا لوله پلی اتیلن در برابر اسیدها مقاوم است؟

مقاومت لوله‌های پلی اتیلن در برابر اسیدها، به وابستگی به نوع اسید و شرایط استفاده دارد. برخی از اسیدها مانند اسید‌های غلیظ و قوی می‌توانند باعث تخریب لوله‌های پلی اتیلن شوند. اما به طور کلی، لوله‌های پلی اتیلن دارای مقاومت شیمیایی بالایی در برابر بسیاری از اسیدها و مواد شیمیایی هستند.

به عنوان مثال، لوله‌های پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) می‌توانند در برابر اسیدهای ضعیف و با چگالی پایین (LDPE) می‌تواند در برابر اسیدهای خنثی مقاومت کنند. علاوه بر این، لوله‌های پلی اتیلن دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی الکتروشیمیایی هستند که می‌تواند از آسیب به لوله‌ها در برابر اسیدها جلوگیری کند.

بنابراین، برای استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در برابر اسیدها، باید به نوع اسید و شرایط استفاده دقت شود و بهتر است با تولیدکننده لوله‌های پلی اتیلن در مورد مقاومت شیمیایی لوله‌ها در برابر اسیدها مشورت کنید.

 

وزین پلاست

آیا لوله پلی اتیلن در برابر اشعه uv مقاوم است؟

لوله‌های پلی اتیلن دارای مقاومت بالا در برابر اشعه UV خورشید هستند. با این حال، مقاومت لوله‌های پلی اتیلن در برابر اشعه UV خورشید به وابستگی به ساختار شیمیایی و رنگ لوله‌ها است. برای مثال، لوله‌های پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) دارای مقاومت بیشتری در برابر اشعه UV هستند نسبت به لوله‌های پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE).

به طور کلی، رنگ لوله‌های پلی اتیلن می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در مقاومت آن‌ها در برابر اشعه UV خورشید باشد. در صورتی که لوله‌های پلی اتیلن رنگی باشند، می‌توانند با افزودن مواد افزودنی مانند مواد مانع اشعه UV و پیگمنت‌های مقاوم به اشعه UV، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی نور خورشید داشته باشند.

به همین دلیل، در صورت استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در محیط‌هایی که در برابر خورشید قرار دارند، بهتر است لوله‌های پلی اتیلن مقاوم در برابر خوردگی نور خورشید را انتخاب کنید و در صورت لزوم، از مواد افزودنی مانع اشعه UV استفاده کنید.

 

 

اتصالات لوله پلی اتیلن
نام کالا قیمت (ریال)  نام کالا قیمت (ریال)
لوله پلی اتیلن 20 mm (20 اتمسفر) ۶۰,۱۳۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۴۰ ۱۸,۹۰۰
لوله پلی اتیلن25 mm (20 اتمسفر) ۹۴,۵۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۴۰ ۲۳,۱۶۰
لوله پلی اتیلن 32 mm (20 اتمسفر) ۱۷۷,۶۶۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن۲۰*۵۰ ۲۹,۴۶۰
لوله پلی اتیلن 40 mm (20 اتمسفر) ۳۰۴,۱۴۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۵۰ ۲۷,۳۸۰
لوله پلی اتیلن 50 mm (20 اتمسفر) ۴۹۲,۵۸۰ بوشن تبديل. لوله پلی اتیلن ۳۲*۵۰ ۲۹,۲۵۰
لوله پلی اتیلن 63 mm (20 اتمسفر) ۷۹۰,۰۲۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۵۰ ۳۴,۳۷۰
لوله پلی اتیلن 75 mm (20 اتمسفر) ۱,۱۴۱,۰۰۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۶۳ ۴۳,۴۰۰
لوله پلی اتیلن90 mm (20 اتمسفر) ۱,۶۵۸,۳۵۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۳۲*۶۳ ۴۵,۱۲۰
لوله پلی اتیلن 110 mm (20 اتمسفر) ۲,۵۱۰,۲۴۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۶۳ ۵۷,۰۱۰
لوله پلی اتیلن 125 mm (20 اتمسفر) ۳,۳۱۵,۳۶۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۶۳ ۶۵,۳۷۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 20 mm ۱۳۰,۷۴۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۷۵ ۸۷,۴۹۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 25 mm ۱۸۴,۴۸۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۷۵ ۱۰۱,۰۲۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 32 mm ۳۳۹,۹۲۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۷۵ ۱۱۶,۵۶۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 40 mm ۴۸۵,۲۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۹۰ ۱۳۸,۳۹۰
لوله پلی اتیلن فويلدار 50 mm ۷۱۴,۳۹۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۹۰ ۱۵۰,۹۹۰
لوله  پلی اتیلن فويلدار 63 mm ۱,۰۹۴,۴۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۷۵*۹۰ ۱۸۱,۷۲۰
بوشن لوله پلی اتیلن 20 mm ۸,۰۴۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰ ۲۱۸,۵۷۰
بوشن لوله پلی اتیلن 25 mm ۱۰,۷۵۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰ ۲۳۴,۱۵۰
بوشن لوله پلی اتیلن 32 mm ۱۸,۰۷۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰ ۲۶۸,۸۶۰
بوشن لوله پلی اتیلن 40 mm ۳۲,۶۱۰ بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵ ۶۶۹,۶۲۰
بوشن لوله پلی اتیلن 50 mm ۵۸,۲۶۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 20 mm ۱۱,۹۲۰
بوشن لوله پلی اتیلن 63 mm ۹۵,۵۱۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 25 mm ۱۷,۵۵۰
بوشن لوله پلی اتیلن 75 mm ۱۵۱,۵۴۰ زانو لوله پلی اتیلن  ۹۰ درجه 32 mm ۲۸,۲۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن 90 mm ۲۶۴,۹۴۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 40 mm ۵۷,۵۴۰
بوشن لوله پلی اتیلن 110 mm ۴۲۲,۲۱۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 50 mm ۹۸,۲۸۰
بوشن  لوله پلی اتیلن125 mm ۵۸۳,۴۰۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 63 mm ۱۷۵,۳۱۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۲۵ ۸,۱۱۰ زانو لوله پلی اتیلن. ۹۰ درجه 75 mm ۲۶۷,۲۵۰
بوشن  لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۳۲ ۱۰,۳۱۰ زانولوله پلی اتیلن  ۹۰ درجه 90 mm ۴۸۴,۸۷۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۵*۳۲ ۱۱,۴۴۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 110 mm ۷۶۰,۳۷۰
بوشن لوله پلی اتیلن تبديل۲۰*۴۰ ۱۷,۵۷۰ زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 125 mm ۱,۲۰۱,۴۲۰

آیا می‌توانم لوله‌های پلی اتیلن را برای انتقال گاز استفاده کنم؟

بله، می‌توانید لوله‌های پلی اتیلن را برای انتقال گازها استفاده کنید. در واقع، لوله‌های پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، سایش، ضربه و شکست، برای انتقال گازها بسیار مناسب هستند.

همچنین، لوله‌های پلی اتیلن دارای چگالی کمتری نسبت به بسیاری از مواد لوله‌ای دیگر هستند که می‌تواند هزینه حمل و نقل و نصب آن‌ها را کاهش دهد. همچنین، لوله‌های پلی اتیلن، به دلیل خواص فیزیکی بسیار خوبی که دارند، می‌توانند در شرایط مختلفی مانند فشار، دما، و شرایط شیمیایی متنوع به خوبی عمل کنند.

بنابراین، با توجه به مزایای لوله‌های پلی اتیلن، می‌توانید از آن‌ها برای انتقال گازها بهره ببرید. با این حال، باید به دقت به نوع گاز و شرایط استفاده از لوله‌های پلی اتیلن توجه کنید و بهتر است با تولیدکننده لوله‌های پلی اتیلن در مورد شرایط استفاده از آن‌ها مشورت کنید.

معایب لوله پلی اتیلن چیست؟

استفاده از لوله‌های پلی اتیلن در بسیاری از کاربردها با مزایای بسیاری همراه است اما به دلیل خصوصیات مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن‌ها، به برخی معایب نیز می‌توان اشاره کرد. به طور کلی، معایب لوله‌های پلی اتیلن عبارتند از:

 1. حساسیت به حرارت: در دماهای بالا، لوله‌های پلی اتیلن ممکن است شکل خود را تغییر دهند یا حتی شکسته شوند. با این حال، لوله‌های پلی اتیلن مقاومت بیشتری در برابر دماهای پایین دارند.

 2. حساسیت به مواد شیمیایی: برخی از مواد شیمیایی می‌توانند به لوله‌های پلی اتیلن آسیب بزنند و باعث خرابی آن‌ها شوند.

 3. شکست پذیری: در صورتی که به طور نادرست نصب شوند، لوله‌های پلی اتیلن ممکن است شکست پذیر باشند.

 4. حساسیت به UV: برخی از لوله‌های پلی اتیلن قابلیت مقاومت در برابر اشعه UV خورشید را ندارند و در صورتی که در معرض آن قرار گیرند، قابلیت خوردگی نوری دارند.

 5. قابلیت انعطاف پذیری: هرچند این ویژگی می‌تواند یکی از مزایای لوله‌های پلی اتیلن باشد، اما در برخی موارد، لوله‌های پلی اتیلن به دلیل انعطاف پذیری بیش از حد، به راحتی از شکل خود دست می‌دهند و از کار می‌افتند.

بنابراین، برای استفاده از لوله‌های پلی اتیلن، باید به دقت به شرایط استفاده و نصب آن‌ها توجه کرد و در صورت لزوم، با تولیدکننده لوله‌های پلی اتیلن مشورت کنید. همچنین، باید همیشه به دقت از احتیاط‌های ایمنی در استفاده از لوله‌های پلی اتیلن پیروی کرد.

آیا لوله‌های پلی اتیلن برای انتقال گازهای سمی مناسب هستند؟

مقاومت لوله‌های پلی اتیلن در برابر گازهای سمی به وابستگی به نوع گاز و شرایط استفاده دارد. در برخی موارد، لوله‌های پلی اتیلن می‌توانند برای انتقال گازهای سمی مناسب باشند، اما در برخی موارد دیگر نمی‌توان از آن‌ها برای انتقال گازهای سمی استفاده کرد.

به طور کلی، برای انتقال گازهای سمی، باید از لوله‌هایی با ویژگی‌های خاصی استفاده کرد که مقاومت شیمیایی بالا در برابر آن گاز را داشته باشند. همچنین، باید به دقت به شرایط استفاده از لوله‌ها، مانند فشار و دما، توجه کرد.

به عنوان مثال، لوله‌های پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) می‌توانند برای انتقال گازهای سمی با فشار کم و دمای کمتر از 40 درجه سانتیگراد به کار رود. اما برای انتقال گازهای سمی با فشار بالا و دمای بالاتر، شاید بهتر باشد از لوله‌های مقاوم در برابر آن گاز استفاده کنید.

بنابراین، برای استفاده از لوله‌های پلی اتیلن برای انتقال گازهای سمی، بهتر است با تولیدکننده لوله‌های پلی اتیلن مشورت کنید و در مورد شرایط استفاده از آن‌ها به دقت توجه کنید. همچنین، باید همیشه به دقت از احتیاط‌های ایمنی در استفاده از لوله‌های پلی اتیلن برای انتقال گازهای سمی، مانند استفاده از تجهیزات محافظتی، پیروی کرد.

استعلام قیمت روز و لحظه ای تهران

محمد امیرحسنی، مدیر فروش شرکت وزین پلاست با شماره تماس 09126363513   بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستم.

 

قیمت لوله پلی اتیلن چقدر است؟

با توجه به مزایای که در مورد لوله های پلی اتیلن گفته شد طبیعتاً بسیاری از خریداران قبل از تهیه این لوله ها در خصوص قیمت لوله پلی اتیلن اطلاعاتی به دست آورد توجه داشته باشید به طور کلی می توان گفت قیمت لوله پلی اتیلن حاصل ضرب هر کیلو مواد اولیه در وزن یک متر از آن سایز خواهد بود باید توجه کنید که هزینه های دیگری و هم چون حمل و نقل و سود اندکی برای تولید کننده نیز در نظر گرفته می شود.

برای دریافت قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن با شماره های ما تماس بگیرید. کمترین قیمت هر متر لوله پلی اتیلن در حدود 17000 تومان بوده اما حتما قبل از خرید لوله پلی اتیلن با کارشناسان ما تماس حاص نمایید.

کاتالوگ محصولات پلی اتیل و لیست قیمت لوله پلی اتیلن به تفکیک کیفیت مواد اولیه را در قالب فایل Pdf از ما دریافت نمایید. قیمت خرید لوله پلی اتیلن از ما که در تهران فعالیت داریم، کمترین قیمت در سراسر کشور بوده لذا کافیست استعلام قیمت لوله پلی اتیلن و قیمت هر متر لوله پلی اتیلن و قیمت روز لوله پلی اتیلن پلی اتیلن را از مشاوران فروش ما استعلام نمایید.

ارسال محصولات لوله پلی اتیلن ما از درب کارخانه تا محل تحویل و بارگیری رایگان انجام شده و هم اکنون کافیست تولیدات ما را از نظر قیمت با لیست قیمت لوله پلی اتیلن سایر تولید کنندگان در سراسر تهران مقایسه کنید.

شرکت وزین پلاست سال هاست در زمینه تولید محصولات پلی اتیلن فعالیت داشته و عمده فعالیت آن تولید لوله پلی اتیلن بوده که به دلیل داشتن سفارشات حجم بسیار بالا در روز، کمترین قیمت لوله پلی اتیلن را به خریداران محترم اعلام نموده و از تولیدکنندکنندگان و فروشندگان برتر در سطح کشور می باشد.

قیمت لوله پلی اتیلن و سایر محصولات ما باعث شده است تا از کشورهای همسایه نیز سفارش لوله پلی اتیلن، لوله کاروگیت، انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و غیره داشته و در صادرات لوله پلی اتیلن سهم زیادی داشته باشیم.

شرکت وزین پلاست با بهره برداری از آخرین و مدرن ترین تجهیزات و دستگاه های صنعتی به تولید لوله پلی اتیلن در تهران پراخته و به دلیل استفاده از مواد پلی اتیلن با کیفیت و مرغوب، روزانه سفارشات زیادی دریافت و پردازش می کند.

 

برای دریافت لیست قیمت و کاتالوگ قیمت لوله پلی اتیلن و یا قیمت اتصالات لوله پلی اتیلن ویا قیمت هر متر لوله پلی اتیلن و یا قیمت عمده فروشی لوله پلی اتیلن و یا قیمت همکاری لوله پلی اتیلن همین حالا با شماره دفتر یا تلفن همراه تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلی اتیلن - کاروگیت

انواع مختلف لوله پلی اتیلن چیست؟

با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن دارای مزایای بسیار متعددی هستند و امروزه استفاده های زیادی از آن می‌شود طبیعت در حال حاضر انواع مختلفی از این روزها روانه بازار شده با وجود این طبیعت ما شاهد تفاوت قیمت لوله پلی اتیلن هست به طوری که باید بدانید این لوله ها از لحاظ تعداد لایه های دیگر تفاوت‌های عمده‌ای داشته و در انواع تک جداره و چند لایه تولید می‌شود همچنین سایز لوله های پلی اتیلن نیز بسیار متعدد بوده به طور کلی می‌توان گفت از سایز ۱ و ۲ اینچ تا ۳۲ اینچ دسته بندی می شوند.

خرید لوله پلی اتیلن به چه مواردی بستگی دارد؟

خرید لوله پلی اتیلن به قطر و فشار لوله و همچنین مواد اولیه آن بستگی دارد و این نوع لوله ها در قطرهای مختلفی میباشند که معمولا از 20 میلیمتر شروع شده و نهایتا به 3200 میلیمتر در طرح های عظیم منتهی می‌شوند. فشار لوله ها بستگی به موارد استفاده آن است هرچقدر فشار بالاتر رود استحکام آن بالاتر خواهد رفت. استاندارد های لوله پلی اتیلن متنوع است و در موارد استفاده کشاورزی، آبرسانی، گازی و فاضلابی مورد دسته بندی قرار میگیرند

لوله پلی اتیلن را از کجا بخریم؟

رونق خرید و فروش لوله های پلی اتیلنی موجب شده است که در حال حاضر بسیاری افراد به دنبال خرید این لوله ها باشد از این رو مشاهده می شود که امروزه فروشگاه های مجازی به مانند آبراه پایپ اقدام به ارائه این روزها نموده تا شما راحت تر بتوانید آنچه را که می‌خواهید تهیه کنید به طور کلی باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از لوله های پلی اتیلن در این فروشگاه ها موجود بوده که به شما کمک می کند تا متناسب با نیاز خود خریداری کنید. قطعا با خرید این کالا از تولیدکننده و عرضه کننده به صورت مستقیم تاثیر بسزایی در قیمت آن دارد چرا که محصول مورد نظرتان را بدون واسطه و با قیمت واقعی خریداری می کنید.

 

لوله پلی اتیلن با لوله جی آر پی چه تفاوت های دارد؟

و اما دسته دیگری از لوله ها لوله های gre بوده که می توان گفت لوله پلی اتیلن نسبت به این پول‌ها از ویژگی‌ها و مشخصات منحصر به فردی برخوردار است به طوری که باید بدانید استحکام کششی لوله پلی اتیلن ۲۴ برابر بیشتر از لوله جی آر پی بوده و از طرفی از انجایی که لوله های پلی اتیلن سبک وزن بوده و مقاومت کافی در برابر حرم ایران قرار دارند هیچ گونه شکستگی نداشته و ضایعاتی از خود به جا نمی گذارد در حالی که لوله های جی آر پی این ویژگی را نداشته و از این رو معمولا در پروژه های دریایی به دلیل خاصیت شکننده بودن از آن استفاده نمی شودعلاوه بر این توجه داشته باشید که برای استفاده از لوله جی آر پی بستر سازی آن باید به صورتی انجام گیرد که اطراف لوله تا حدودی کوبیده شود در حالیکه برای لوله های پلی اتیلن نیاز به چنین شرایطی نبوده زیرا این لوله ها به صورت خود به خود از مقاومت بالایی برخوردار هستند

کاربرد لوله های پلی اتیلن در کشاورزی چه می باشد؟

یکی از مهمترین کاربردهای لوله های پلی اتیلن در کشاورزی می باشد به طوری که باید بدانید این لوله ها در کشاورزی و صنایع وابسته به آن بسیار پر کاربرد بوده و در کنترل منابع آبی و جلوگیری از هدر رفتن آب مزایای بسیار منحصر به فردی را به جا می گذارد. مزایای متعدد لوله های پلی اتیلن به گونه ای بوده که در هر باغ، گلخانه و مزرعه ای در جهان از این روش ها استفاده می شود اتصالات متنوع پلی اتیلن در قسمت‌های باغات برای آبیاری بسیار مورد استفاده قرار گرفته به طوری که به صورت قابل توجهی میزان آب مصرفی صرفه‌جویی می‌کند و از تبخیر و هدر رفتن آب جلوگیری به عمل می آید.

کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی چیست؟

علاوه بر کشاورزی لازم است بدانید لوله پلی اتیلن در لایروبی نیز کاربرد داشته به طوری که این کاربر می تواند جدیدترین و آخرین استفاده متنوع از این لوله ها باشد در خصوص این هم باید بدانیم مقاومت مکانیکی و شیمیایی این لوله ها موجب شده است که بهترین انتخاب برای سیستم های انتقال سیار در پروژه‌های لایروبی به نظر برسد این امر موجب شده است در حال حاضر از لوله های پلی اتیلن به صورت گسترده در پروژه لایروبی احیای زمین آبگیری از لجن آبراه تالاب برکه ماهی قزل آلا ترمیم دریاچه آبگیری از باتلاقی خانه و بسیاری از موارد دیگر استفاده شودهمچنین باید توجه داشته باشید قیمت لوله پلی اتیلن میز نسبت به دیگر لوله ها مقرون به صرفه تر بوده از این رو جایگزین بسیار مناسبی به شمار می رود.

کاربرد لوله پلی اتیلن آب شرب چه می باشد؟

با وجود استفاده های متعددی که از لوله های آبرسانی می شود طبیعت مواد اولیه که در تولید این لوله ها به کار می رود نیز متفاوت است به طوری که باید بدانید لوله پلی اتیلن آب شرب طبیعتاً از مواد متفاوتی نسبت به دیگر لوله ها تولید می شود مواد اولیه لوله پلی اتیلن آب شرب باید به صورت ۱۰۰ درصد از مواد نو و بدون مواد ضایعاتی و بازیافتی باشد را قرار است آبی که با استفاده از این لوله ها جابجا شده است مرده مصرف انسان ها قرار گیرد توجه داشته باشید این لوله ها همچنین باید از اداره بهداشت گواهینامه داشته اما لوله های پلی اتیلن آبرسانی که برای انتقال آب جهت مصارف کشاورزی و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد نسبت به لوله های پلی اتیلن آب شور حساسیت نداشته و از استانداردهای سختگیرانه این لوله ها پیروی نمی‌کند.

آیا لوله پلی اتیلن معایبی نیز دارد؟

استفاده از لوله های پلی اتیلن در بسیاری از کاربردها به دلیل مزایای بسیاری که دارند، مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار، شوک، حرارت و انعطاف پذیری بالا، بسیار معمول است. با این حال، برخی از معایب لوله های پلی اتیلن عبارتند از:

 1. حساسیت به نور خورشید: لوله های پلی اتیلن حساس به نور خورشید هستند و با مدت زمان طولانی در معرض آن قرار گرفتن، ممکن است خشک و شکسته شوند. بنابراین برای استفاده در فضای باز، باید از لوله هایی با پوشش ضد UV استفاده شود.
 2. نفوذ گازها: لوله های پلی اتیلن به گازها حساس هستند و ممکن است در برابر گازهای خاصی نفوذ داشته باشند، که می‌تواند به مشکلاتی مانند از بین رفتن فشار مناسب در داخل لوله و یا خرابی لوله منجر شود.
 3. حساسیت به شیمیایی‌ها: لوله های پلی اتیلن حساس به برخی مواد شیمیایی مانند الکل ها و بنزن هستند. در صورت استفاده از این لوله ها برای انتقال این مواد، باید از لوله هایی با جداره های خاصی استفاده شود.
 4. نفوذ آب: لوله های پلی اتیلن می‌توانند در برابر نفوذ آب به برخی مواد شیمیایی و گازها حساس باشند، که ممکن است منجر به تغییرات در ویژگی‌های آنها شود.
 5. قابلیت سوختن: لوله های پلی اتیلن در برابر حرارت قابل سوختن هستند و اگر در معرض حرارت زیاد قرار گیرند، ممکن است به آتش بیفتند و باعث آسیب به محیط اطراف شود.

مزایای استفاده از لوله پلی اتیلن چه می باشد؟

به طور کلی باید بدانید یکی از مهمترین مزایای لوله های پلی اتیلن که موجب شده است که امروزه استفاده از آن بسیار رونق پیدا کند و مناسب بودن است این روزها برای پیشگیری از هدر رفتن آب میباشد و با وجود اینکه در حال حاضر جهان با بحران بی‌آبی روبرو است و کشورهایی به خصوص کشور ایران از هدر رفتن آب زیاد در بخش کشاورزی نگران می باشند طبیعتاً استفاده از لوله های پلی اتیلن که می‌تواند تا حد زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری کند بسیار مناسب خواهد بود این لوله ها همچنین در برابر خوردگی مقاوم بوده و زنگ نمی زنند و نمی دوزد و با وجود انعطاف پذیری بالا در مکان های مختلف می توان از آن استفاده کرد جالب است بدانید یکی از مهمترین عوامل هدر رفتن آب در سیستم های آبیاری چکه کردن اتصالات می باشد اما لوله های پلی اتیلن با وجود اتصالات جوش گرمایی که دارد هیچ عنوان منجر به هدر رفتن آب نمی‌شود. همچنین توجه داشته باشید و وزن بسیار کم لوله های پلی اتیلن موجب شده است که حمل و نقل آن آسان باشد و در نتیجه قیمت لوله پلی اتیلن نیز نسبت به دیگر لوله ها کمتر می باشد.

موارد استفاده از لوله پلی اتیلن تک جداره چیست؟

همانطور که در خصوص انواع مختلف لوله های پلی اتیلن گفته شد یکی از انواع لوله تک جداره ازجمله لوله های پرکاربرد بوده که فشار بین ۲ تا ۴۰ اتمسفر را تحمل کرده و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیردتوجه داشته باشید که تکنولوژی جدیدی که در ساخت این لوله ها مورد استفاده قرار گرفته و از طرفی مواد اولیه با کیفیت موجب شده است که نسل جدید دارای استانداردهای مختلفی بوده و کاربردهای متفاوتی داشته باشند.

لوله پلی اتیلن فشار قوی چیست؟

لوله پلی اتیلن فشار قوی نوع دیگری از لوله های پلی اتیلن بوده که فشار کاری آنها ۶ پلاس ۳۲ اتمسفر می باشد شاید شما هم با شنیدن نام لوله پلی اتیلن فشار قوی با این نتیجه برسید که این روزها از خانه بالایی برخوردار است اما باید بدانید با وجود پیشرفت علم و نوآوری در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن محصولی که تولید و روانه بازار شده است علی رغم اینکه فشار زیادی را می تواند تحمل کند چندانی نداشته که این امر موجب سبک شدن لوله می‌شود این پول‌ها در دو شکل کلافی و شاخه‌های تولید شده و حد و توان تحمل ۱۰ برابر بار خود را دارند.

لوله پلی اتیلن سه لایه چه ویژگی های دارد؟

و اما لوله های پلی اتیلن دوجداره نوعی دیگری از این لوله ها هستند که لازم است بدانید پوششان از پوششهای گرمی مانند قطران زغال سنگ می باشد از این رو این لوله ها از نظر ضربه و نفوذ مقاوم تر بوده و مقاومت الکتریکی آن نیز بسیار بالا می باشد نخستین لایه این لوله ها لایه آستری اپوکسی بوده و لایه میانی و لایه بالایی آن چسب می باشد. با وجود این هم طبیعتاً لوله های پلی اتیلن سه لایه مقاومت بالایی در برابر خوردگی و نخست‌وزیر نداشته و در مقابل ضربات فیزیکی و مکانیکی این انبار کردن و جابجایی نیز آسیب پذیر نمی باشد علاوه بر این باید بدانیم لوله های پلی اتیلن دو جداره کاربردهای زیادی در انواع پروژه ها دارد برای عبور سیالات مناسب بوده و جداره این لوله ها بیرون از آن قرار داشته و موجدار و دایره مانند می باشد.

لوله پلی اتیلن غلاف چیست؟

اما یکی دیگر از انواع لوله های پلی اتیلن لوله پلی اتیلن نقل است می باشد این لوله پلی اتیلن که از انواع تک جداره محصولات بیشتر جهت انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که جهت جلوگیری از نفوذ آب و ایمنی از لوله های پلی اتیلن در برابر برق این لوله ها جهت غلاف کابل های برق و کابل های فیبر نوری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا همانطور که گفته شد لوله های پلی اتیلن انعطاف پذیری بالایی داشته و به دلیل طول عمر بالا و قیمت مناسب برای کابل های برق هستند  طور کلی باید بدانیم معمولاً این لوله ها از دو نوع فشار اتمسفری ۴ و ۶ بار تولید و عرضه می‌شود و کلاف های ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متری این لوله ها نیز در حال حاضر در بازار موجود است لوله های غلاف پلی اتیلن معمولاً از مواد به گری ۸۰ ساخته شده طوری که این گروه نسبت بگیرید صد از لحاظ مقاومتی و ضخامت لوله بیشتر بوده و این امر موجب می‌شود وزن‌لوله نیز بیشتر باشد.

عمر مفید لوله پلی اتیلن چقدر است؟

در خصوص دوام و طول عمر لوله های پلی اتیلن باید بدانید   ازآنجایی که مواد اولیه این لوله ها در گرید های مختلف ایجاد می‌شود و طبیعتاً هر کدام از آنها نیز متغیر می باشدبا این حال به طور کلی می‌توان گفت این روزها از لحاظ دوام بر کیفیت بهترین گزینه برای زیرساخت های سیستم های لوله کشی شهری هستند و به دلیل مقاومت سایشی اتصالات یکپارچه مقاومت در برابر خوردگی عملکردی کولیکی طبیعت عمر طولانی دارد این وجود می‌توان گفت عمر این لوله ها معمولاً به عواملی چون خاک گاز فاضلاب آب شور و مشخصات فیزیکی و شیمیایی و محل قرارگیری آن بستگی داردالبته به طور کلی می توان گفت لوله های پلی اتیلن روز به روز با وجود پیشرفت علم سبک تر و نازک تر شده و در عین حال مقاومت بیشتری پیدا می کند به طوری که در حال حاضر عمر مفید این پول ها را در بازه زمانی بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال تخمین زده اند.

کاربرد لوله پلی اتیلن

لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل داشتن خصوصیات و خواص فیزیکی و مکانیکی برتر، در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف به کار می‌روند. به عنوان مثال:

 1. صنعت آب و فاضلاب: لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و فشار، مناسب برای ساخت شبکه‌های آب و فاضلاب در شهرها، روستاها و مناطق مختلف هستند.
 2. صنعت گاز: لوله‌های پلی‌اتیلن با فشار قوی برای انتقال گاز طبیعی و ازت به کار می‌روند.
 3. صنعت نفت: لوله‌های پلی‌اتیلن با فشار قوی به عنوان خطوط لوله برای انتقال نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 4. صنعت برق: لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر شعله، مناسب برای ساخت لوله‌های کابل‌کشی برق هستند.
 5. کشاورزی: لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، سایش و فشار، برای انتقال آب و مواد شیمیایی به کار می‌روند.
 6. معدن‌کاری: لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر سایش، خوردگی و فشار، برای انتقال مواد معدنی در معادن استفاده می‌شوند.
 7. ساختمانی: لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل سبکی و قابلیت نصب و حمل آسان، در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، لوله‌های تهویه هوا و … استفاده می‌شوند.
 8. صنایع خودروسازی: لوله‌های پلی‌اتیلن برای سیستم خنک کننده موتور، تهویه و …

تست لوله پلی اتیلن چگونه انجام می شود؟

برای تست انجام تست کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن از جمله ضروری ترین مهمترین امور در کارخانه های تولید این لوله ها انجام می گیرد واینکه دقت انجام این آزمایش می‌تواند مرغوبیت و کیفیت نهایی لوله‌ها را نشان دهد سنجش کیفیت لوله پلی اتیلن به گونه‌ای بوده که این روزها را از پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آزمایش کرده و مشخص می نماید که لوله های پلی اتیلن تا چه میزانی بر مبنای استانداردهای جهانی تولید می شود آزمایش این لوله ها به منظور بررسی سه کام لوله در برابر فشارهای هیدرواستاتیک انجام می گیرد و به طور کلی می توان گفت این آزمایش در محل پروژه و بر روی نمونه لوله تولید شده به صورت آزمایشگاهی می باشدبه طور کلی باید بدانید تست‌های چون تست جریان مذاب فشار حرارتی و دست کشش در این تولیدی ها انجام می شود هر کدام از آنها میزان ای از کیفیت لوله را مشخص می کند.

تاثیر مواد شیمیایی بر روی لوله های پلی اتیلن چگونه است؟

در خصوص مقاومت لوله های پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی باید بدانید که به طور کلی این لوله ها دارای ثبات می باشد و طبق آزمایشاتی که انجام گرفته است مشاهده می شود این روزها در اکثر حلال های معدنی و آلی در ۲۰ درجه سانتیگراد غیر محلول می باشد ولی در درجه حرارت بالاتر از ۹۰ درجه به میزان خیلی کمی ممکن است حل گردند. این امر موجب شده است که به راحتی بتوان از این لوله ها جهت انتقال مواد شیمیایی و اسیدی نیز استفاده نمود طبیعتاً جزو مزایای این لوله ها به شمار می رود.

فاکتور های تاثیر گذار در قیمت لوله پلی اتیلن چه می باشد؟

از جمله مهمترین مواردی تاثیرگذار در قیمت لوله کاروگیت وزن آن می باشد به طوری که می توان گفت قیمت این لوله ها با وزن فشار کاری آن رابطه مستقیم دارد به طوری که هر چه فشار کار این روزها بیشتر باشد وزن و قیمت لوله نیز افزایش پیدا می کند از طرفی قیمت مواد اولیه در بورس نیز هر روز چه تغییراتی را مشاهده می کند که این امر می تواند به صورت مستقیم بر روی قیمت لوله پلی اتیلن تاثیر بگذارد هزینه حمل و نقل هزینه برق حقوق دستمزد نیز از دیگر مواردی است که در قیمت نهایی لوله پلی اتیلن تاثیر دارد با این وجود مشاهده می شود که تولید کنندگان و همچنین فروشندگان به صورت روزانه قیمت های خود را به روز کرده و با این حال مشتریان باید در هنگام خرید این لوله ها به صورت روزانه از قیمت آن اطلاع پیدا کنند. نکته مهم دیگری که در خصوص قیمت لوله پلی اتیلن وجود دارد این است که جدول قیمت این لوله ها نباید از قیمت مواد پلی اتیلنی پایین تر باشد به صورتی که اگر شما از فروشنده ای لوله پلی اتیلن را با قیمت کمتر خریداری کنید باید اطمینان پیدا نمایید که این لوله ها از مواد دست دوم و ضایعاتی تولید شده اند.

مزایای لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن یکی از انواع لوله های پلاستیکی هستند که برای انتقال سیالات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مزایای استفاده از لوله های پلی اتیلن عبارتند از:

1- مقاومت بالا در برابر خوردگی: لوله های پلی اتیلن مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. این مزیت آنها را به یک گزینه عالی برای کاربردهایی مانند انتقال آب و فاضلاب، تصفیه فاضلاب، گاز و پتروشیمی تبدیل کرده است.

2- انعطاف پذیری بالا: لوله های پلی اتیلن انعطاف پذیری بسیار بالایی دارند که اجازه می دهد تا به راحتی به هر شکل و سایزی برای مورد استفاده خاص شما تنظیم شوند.

3- وزن سبک: لوله های پلی اتیلن بسیار سبک هستند که به شما اجازه می دهد تا به راحتی آنها را برای نصب و حمل و نقل مناسب کنید.

4- نگهداری آسان: لوله های پلی اتیلن نیاز به نگهداری و خدمات کمتری دارند نسبت به لوله های فلزی، زمانی که تعمیر و نگهداری لوله ها لازم است.

5- سازگار با محیط زیست: لوله های پلی اتیلن سازگار با محیط زیست هستند و به راحتی بازیافت می شوند. این مزیت آنها را به یک گزینه پایدار برای محیط زیست تبدیل کرده است.

6- قابلیت نصب آسان: لوله های پلی اتیلن با توجه به انعطاف پذیری بالایی که دارند، به راحتی قابل نصب بر روی سطوح دیوارهای یا زمین های مختلف هستند.

7- هزینه کم در مقایسه با لوله های از جنس دیگر

انعطاف پذیری و اتصال پذیری لوله پلی اتیلن

در خصوص دیگر انواع ویژگی ها و مزایای استفاده از لوله پلی اتیلن باید به انعطاف پذیری بسیار بالای آن اشاره کرد به طوری که این لوله ها دارای شعاع خمش و مناسب بوده و این امر موجب شده است تا کاربر بتواند با سهولت در مکان های مختلف از این لوله ها استفاده کند. جالب است بدانید شعاع مجاز خمش این لوله ها به طور متوسط ۲۰ برابر قطر خارجی آن می باشد. اما در جواب به سوال مهمترین ویژگی لوله پلی اتیلن چیست می‌ توان گفت اتصال پذیری راحت لوله ها امری است که بسیار مهم تلقی می شود زیرا این ویژگی لوله های پلی اتیلن موجب صرفه جویی در هزینه اتصال شده است به طوری که باید بدانید شاخه های لوله پلی اتیلن به روش های مختلف به یکدیگر متصل می شوند.

فرمول محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن

با گسترده شدن توزیع وزن مولکولی با فزایش شاخص جریان مذاب ((mfi با افزایش چگالی خصوصیات لوله
—- کاهش می یابد افزایش می یابد مقاومت کششی (Tenslie strength @yeld )
به آهستگی کاهش می یابد به آهستگی کاهش می یابد افزایش می یابد سفتی (stiffness)
کاهش می یابد کاهش می یابد کاهش می یابد مقاومت در مقابل ضربه (impact strength)
کاهش می یابد —- افزایش می یابد شکنندگی در دمای پایین
—- کاهش می یابد افزایش می یابد مقاومت در مقابل سایدگی
—- به آهستگی کاهش می یابد افزایش می یابد سختی( hardness)
افزایش می یابد —- افزایش می یابد دمای نقطه نرم شدگی (softening point )
افزایش می یابد کاهش می یابد کاهش می یابد مقاوم در مقابل ترک
—- به آهستگی کاهش می یابد کاهش می یابد نفوذ پذیری (permeability )
—- کاهش می یابد افزایش می یابد مقاومت شیمیایی
افزایش می یابد کاهش می یابد —- مقاومت مذاب (Melt Strength)
کاهش می یابد به آهستگی کاهش می یابد افزایش می یابد براقیت (gloss)
—- کاهش می یابد کاهش می یابد کدری (haze)
افزایش می یابد کاهش می یابد کاهش می یابد shringkage